Intenzívny výcvik práporu


Intenzívny výcvik práporu

V dňoch 25. – 27. marca 2024 absolvovali príslušníci 71. prpv Trenčín intenzívny výcvik v priestoroch VVP Turecký vrch. Ani nepriaznivé, najmä veterné počasie, nezabránilo cvičiacim, aby úspešne vykonali Odborno-taktické cvičenie čiat, čím vyvrcholila etapa výcviku čaty.


Jednotlivé čaty si mali možnosť preveriť zručnosti a spôsobilosti podľa predurčenia a to najmä výstavbu a zabezpečene miesta velenia, ochranu a obranu miesta velenia a zabezpečenie spojenia prostriedkami KIS. Okrem samotnej výstavby a zabezpečenia miesta velenia bolo súčasťou OTC aj zriadenie logistických podporných prvkov, na preverenie opravárenskej jednotky, zriadenie a činnosť poľných skladov, proviantné zabezpečenie na prostriedkoch poľnej kuchyne. Vodiči si precvičili zručnosti pri jazde v teréne a v neposlednom rade sa preverila činnosť obväziska počas záchrany zranených osôb.


Počas intenzívneho výcviku príslušníci 71. prpv okrem samotného OTC vykonali aj zamestnanie zo streleckej prípravy, ktorého súčasťou bolo aj preverenie zo ZBZ, a to najmä z taktickej prípravy, ženijnej prípravy a vojenskej topografie.


Intenzívny výcvik práporuIntenzívny výcvik práporuIntenzívny výcvik práporuIntenzívny výcvik práporuIntenzívny výcvik práporuIntenzívny výcvik práporuIntenzívny výcvik práporuIntenzívny výcvik práporuIntenzívny výcvik práporu

Autor: nrtm. Jaroslav Turčák , Foto: nrtm. Jaroslav Turčák - Dátum: 05.04.2024
Čítanosť: 2024
Verzia pre tlač

Skočiť na menu